چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۵۳
همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی در ارس برگزار می شود ۶ شهریور ۱۳۹۵

همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی در ارس برگزار می شود

این همایش با هدف بررسی و معرفی مزیت های مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی ۲۸ و ۲۹ مهرماه سال جاری در منطقه آزاد ارس برگزار می شود. عصر تبریز: مدیر برنامه و بودجه سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی در ارس خبر داد. به گزارش […]