جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
۱۹ خرداد ۱۳۹۵

همسرکشی به خاطر عضویت در گروه‎های تلگرامی

قاتل: همسرم در گروه های تلگرامی زیادی عضو بود. من خیلی از کارهای مخفیانه او عصبانی بودم و به او می گفتم دست از مخفی کاری هایش بردارد. اما او نمی پذیرفت و می گفت که از من به زودی طلاق خواهد گرفت.