شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۳
انتقال رضا ضراب به نیویورک ۱۴ فروردین ۱۳۹۵

انتقال رضا ضراب به نیویورک

رضا ضراب برای محاکمه و پاسخگویی درمورد اتهاماتش به نیویورک منتقل شد.