شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲
۲ تیر ۱۳۹۵

واکنش همسر شهید باکری به حقوق های میلیونی

به سردار رحیم صفوی گفتم حقوق مرا کم کنید! / حقوق فرمانده لشکر ٢٧٠٠تومان بود