سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸
وقتی دل و پا یکی می شود؛ نگارگری هنرمند آذربایجانی با پا/او نقاشی‌هایش عزاداری می‌کند ۶ مهر ۱۳۹۶

وقتی دل و پا یکی می شود؛ نگارگری هنرمند آذربایجانی با پا/او نقاشی‌هایش عزاداری می‌کند

رحیم عظیمی با پا نگارگری می‌کند و آثاری می‌آفریند که دست‌ها از خلقشان عاجزند.