چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۱
عکس/اولین کامپیوتری که به ایران آمد ۱۵ آذر ۱۳۹۴

عکس/اولین کامپیوتری که به ایران آمد

امیر عباس هویدا یکی از مقاماتی بود که پس از ورود کامپیوتر در تیرماه ۱۳۴۱ به ایران، کامپیوتر شخصی در محل کارش داشت. معلوم نیست که هویدا از چه زمانی کار با کامپیوتر که هنوز تکنولوژی نا آشنایی به شمار می رفته را یاد گرفته است اما عکسی که “جیمز بلر” عکاس نشنال جئوگرافی از […]