چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۲۵
سفر هیات اقتصادی اتریش به تبریز ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

سفر هیات اقتصادی اتریش به تبریز

گزارش تصویری/سفر هیات اقتصادی اتریش به تبریز