جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۹
رقابت بین دو تیم چوگان «دل‎آرا» و «دمیر» صرافی بهنام برگزار ‎می‎شود ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
با همکاری هیات چوگان استان آذربایجان‎شرقی و شهرستان تبریز؛

رقابت بین دو تیم چوگان «دل‎آرا» و «دمیر» صرافی بهنام برگزار ‎می‎شود

رقابت بین دو تیم چوگان «دل‎آرا» و «دمیر» صرافی بهنام، با همکاری هیات چوگان استان آذربایجان‎شرقی و شهرستان تبریز برگزار ‎می‎شود.