سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
خالق باب اسفنجی در ۵۷ سالگی درگذشت ۷ آذر ۱۳۹۷

خالق باب اسفنجی در ۵۷ سالگی درگذشت

خالق «باب اسفنجی»، مردی که عشق و شادی را به دنیا عرضه کرد از دنیا رفت.