چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۶
جزئیات بودجه ۹۷ /مبلغ وام ازدواج برای سال ۹۷ مشخص شد ۱۹ آذر ۱۳۹۶

جزئیات بودجه ۹۷ /مبلغ وام ازدواج برای سال ۹۷ مشخص شد

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین را همان ۱۰ میلیون تومان فعلی پیشنهاد کرده است.