چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۳
شرایط دریافت وام مجدد خرید مسکن از سوی زوجین ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

شرایط دریافت وام مجدد خرید مسکن از سوی زوجین

پیش تر، برای استفاده دوباره از تسهیلات خرید مسکن توسط زوجین، محدودیت وجود داشت؛ اما با مصوبه جدید بانک مسکن، این ممنوعیت برداشته شده است.