چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۱۵
۴ بهمن ۱۳۹۴

تدبیر و امید! (کاریکاتور)

در حاشیه تاخیر تحویل خودروهای دارای وام ۲۵ میلیون تومانی.