چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۵۳
واگذاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری به بخش خصوصی ۷ مرداد ۱۳۹۵

واگذاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری به بخش خصوصی

این فعالیت‌ها با اعتماد به توان مردم و ظرفیت‌های موسسات فرهنگی هنری در بخش خصوصی انجام می‌شود و ارشاد اسلامی وظیفه پایش و نظارت را در این حوزه بر عهده دارد.