چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۴
فوت ۱۵۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۴ آبان ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۵۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۵۶ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۷۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲ آبان ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۷۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۷۱ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۷۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۹ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۷۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۷۸ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۵ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۹۹ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۹۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۳ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۹۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۹۷ نفر اعلام کرد.

فوت ۲۲۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۲ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۲۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۲۳ نفر اعلام کرد.

۲۰ میلیون نفر ۲ دوز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند ۲۰ مهر ۱۴۰۰
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۲۰ میلیون نفر ۲ دوز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در کشور موفق به دریافت ۲ دوز واکسن کرونا شده‌اند.

فوت ۲۱۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۰ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۱۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۱۳ نفر اعلام کرد.

فوت ۲۷۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۹ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۷۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۷۶ نفر اعلام کرد.

فوت ۲۲۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۸ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۲۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۲۲ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۷۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۷ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۷۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۷۳ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۸۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۶ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۸۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۸۵ نفر اعلام کرد.

فوت ۲۳۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۵ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۳۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۳۳ نفر اعلام کرد.

تزریق واکسن کرونا در ایران از مرز ۶۰ میلیون دوز گذشت ۱۴ مهر ۱۴۰۰
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

تزریق واکسن کرونا در ایران از مرز ۶۰ میلیون دوز گذشت

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تزریق واکسن کرونا در ایران از مرز ۶۰ میلیون دوز گذشت.

فوت ۲۱۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۴ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۱۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۱۶ نفر اعلام کرد.