دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۴:۵۸
یایا توره یا وین رونی؟ ادینیو بهتر نیست؟! ۲۱ آذر ۱۳۹۷
پشت پرده نام‎های بزرگ؛

یایا توره یا وین رونی؟ ادینیو بهتر نیست؟!

نام چند بازیکن خارجی سرشناس به عنوان خریدهای احتمالی تراکتور مطرح شده است.