شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۲
انتقاد نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان از سفر وزیر خارجه ارمنستان به ایران ۲۷ خرداد ۱۳۹۵

انتقاد نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان از سفر وزیر خارجه ارمنستان به ایران

محسن پاک آیین: روابط تهران و باکو در هیچ زمانی به این خوبی نبوده است