جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۱
تمام پارک‌ها و بوستان‌های تبریز تا اطلاع ثانونی تعطیل شد ۲ آذر ۱۳۹۹

تمام پارک‌ها و بوستان‌های تبریز تا اطلاع ثانونی تعطیل شد

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت: تمامی پارک‌ها و بوستان‌های سطح این شهر تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.