دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۵:۱۸
ادامه اعتراض معلمان مدارس غیردولتی در تبریز ۱۰ تیر ۱۳۹۵

ادامه اعتراض معلمان مدارس غیردولتی در تبریز

معلمان مدارس غیرانتفاعی در اعتراض به وجود مشکلات عمده در حقوق و بیمه در پارک خاقانی تبریز طی سه روز گذشته به صورت متوالی، گردهم آمده و طوماری را با حضور حدود ۹۰ نفر به امضا رساندند تا از طریق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند برای احقاق حق آنها اقدام کنند.