شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۶
یک روبات رکورد حل پازل روبیک را شکست! ۹ بهمن ۱۳۹۴

یک روبات رکورد حل پازل روبیک را شکست!

روبات طراحی شده قادر به حل مکعب روبیک در یک ثانیه است.