شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۷
پاشا نمایشی که آن را باید بارها دید ۱۰ دی ۱۳۹۶

پاشا نمایشی که آن را باید بارها دید

دیالوگ‌های موزون خلق‌شده توسط شریعت، وقتی با موسیقی شاهرخ پناهی‌فرد همراه می‌شوند، چشم و گوش مخاطب را، همزمان درگیر تاریخ دلاورى زنان این سرزمین می‌کند.