یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱:۳۳
پاک‌سازی سیمای تبریز از ته سیگارهای رها شده ۳۰ دی ۱۳۹۴

پاک‌سازی سیمای تبریز از ته سیگارهای رها شده

به مناسبت روز جهانی هوای پاک، سطح شهر تبریز از ته سیگارهای آلوده و خرب محیط زیست پاکسازی شد.