پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱:۳۲
۹ دی ۱۳۹۴

پدیده وارونگی هوا یا وارونگی گرمایی چیست ؟

وارونگی هوا یا وارونگی گرمایی به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن برخلاف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع دما نیز زیاد می‌شود و در این شرایط درجه حرارت پائین جو کمتر از طبقه فوقانی می‌باشد. در شهرهای بزرگ وارونگی هوا معمولاً باعث آلودگی هوا می‌شود.