چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

عکس: پراید ۵۰ میلیونی

عصر تبریز: تصویر یک پراید اسپورت شده که کاربران فضای مجازی برای آن نام پراید ۵۰ میلیونی را انتخاب کرده اند.