پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰:۰۷
پردرآمدترین مشاغل در ایران کدام ها هستند؟ ۶ شهریور ۱۳۹۶

پردرآمدترین مشاغل در ایران کدام ها هستند؟

نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه می شود.