شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۵
راه اندازی موسسه تحقیقاتی مشترک دانشگاه تهران و منطقه آزاد ارس ۱۲ مرداد ۱۳۹۴

راه اندازی موسسه تحقیقاتی مشترک دانشگاه تهران و منطقه آزاد ارس

جلفا - معاون پژوهشی دانشگاه تهران گفت: با توجه به ظرفیت های بالقوه ارس برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های دانش بنیان، موسسه تحقیقاتی مشترک در این منطقه راه اندازی می شود.