پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱:۴۲
تصویری تکان دهنده از دریاچه ارومیه! ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

تصویری تکان دهنده از دریاچه ارومیه!

امروز دریاچه ارومیه به مدفن پرندگان تبدیل شده است، شاید فردا نیز به قاتل انسان ها تبدیل شود!