پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱:۳۹
داستان یک پرواز ۱۲ تیر ۱۳۹۵

داستان یک پرواز

بلندگوی فرودگاه مسافران پرواز ۶۵۵ ایران ایر مقصد دوبی را برای صدور کارت پرواز به کانتر ایران ایر فراخواند. وقت اش بود.