پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱:۴۰
ماجرای تجاوز به دختران معلول در پرورشگاه! ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

ماجرای تجاوز به دختران معلول در پرورشگاه!

مراکز نگهداری قرار بوده پناهگاهی باشد برای کودکانی که خانواده آن‌ها را نپذیرفته یا به پای خود از آزار نزدیکان گریخته‌اند تا در فضایی امن بزرگ شوند اما بزرگ شدن پایان تلخی زندگی همه آنها نیست.