چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۳
مرگ آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه ۸ آبان ۱۳۹۵

مرگ آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه

معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه از بین رفته است. عصر تبریز: معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: آرتمیا به دلیل شوری بالای دریاچه ارومیه از بین رفته است. ناصر آق در خصوص آخرین وضعیت ارتمیای موجود دردریاچه ارومیه اظهار کرد: چند سالی به دلیل غلظت بالای نمک […]