چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۱
دادستان اردبیل: پرونده «آتنا اصلانی» به دادگستری اردبیل برگشت ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

دادستان اردبیل: پرونده «آتنا اصلانی» به دادگستری اردبیل برگشت

عتباتی: بعد از تایید حکم پرونده آتنا اصلانی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده به دادگستری اردبیل برگشت.