پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲:۰۷
پرونده خصوصی سازی ماشین سازی تبریز روی آنتن شبکه مستند سیما ۲۷ آبان ۱۳۹۹

پرونده خصوصی سازی ماشین سازی تبریز روی آنتن شبکه مستند سیما

مجموعه مستند «سرطان اجتماع» با عنوان برنامه تلویزیونی «به نام قانون» روی آنتن شبکه مستند سیما می رود.