چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۶
بازداشت ۱۹ نفر از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تبریز/آزادی ۱۲ نفر با قرار وثیقه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

بازداشت ۱۹ نفر از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تبریز/آزادی ۱۲ نفر با قرار وثیقه

در این پرونده ۳۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که ۱۹ نفر بازداشت و بقیه با قرار وثیقه آزاد شدند.