شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۸
دلایل دستگیری اعضای شورای شهر تبریز و چند نکته از سوی رییس شورا ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

دلایل دستگیری اعضای شورای شهر تبریز و چند نکته از سوی رییس شورا

دبیری: «بعید است شخص دیگری در این پرونده از اعضا شورای شهر دخالت داشته باشد و در روزهای آینده دستگیر شود.»