چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۰
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتل آتنا از زبان دادستان اردبیل ۱ مرداد ۱۳۹۶

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتل آتنا از زبان دادستان اردبیل

گفته می شود قاتل وی برای بازجویی های بیشتر و تکمیلی به تهران انتقال داده شده است. هرچند که دادستان انقلاب استان اردبیل خبر این جابه جایی را مورد تایید قرار نداده است.