پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱:۲۹
تبریز لایق بهترین و بیشترین پروژه‌های عمرانی است/ فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد ۲ خرداد ۱۳۹۵

تبریز لایق بهترین و بیشترین پروژه‌های عمرانی است/ فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد

قدردان مجموعه‌های نظارتی و قضایی هستیم و معتقدیم فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد اما در عین حال، در مجموعه گسترده‌ای چون شهرداری تبریز، تخلف عده‌ای معدود، نمی‌تواند تلاش پرسنل ۱۴ هزار نفری این مجموعه خدوم را زیر سوال ببرد.