پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۳:۵۱
افشای سخنان غیرعلنی اعضای شورای شهر تبریز ۲۷ تیر ۱۳۹۵

افشای سخنان غیرعلنی اعضای شورای شهر تبریز

: اعضای شورا می‌گویند سه سال سرمان را به هبه و به جان هم انداختن اعضای شورا و اینکه چه کسی بیشتر امتیاز گرفت مشغول کردند و آن را هوش استراتژیک نامیدند.