پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۳:۱۱
اظهار نظری دیگر از کویرشناس ایران: امیدی به احیای دریاچه ارومیه نیست! ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

اظهار نظری دیگر از کویرشناس ایران: امیدی به احیای دریاچه ارومیه نیست!

متأسفانه امیدی به احیای دریاچه ارومیه نیست و این دریاچه به هیچ وجه مانند گذشته احیا نخواهد شد!