چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۲
روز روابط عمومی و سکوتی که باید شکسته شود ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
گرامیداشت روز روابط عمومی:

روز روابط عمومی و سکوتی که باید شکسته شود

تقریباً هر سازمانی که با افکار عمومی سروکار دارد و نیازمند ارائه‌ی تصویر روشنی از خود نزد آن است، گونه‌ای از روابط عمومی را به خدمت می‌گیرد.