چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۵۹
رایانش ابری و پزشکی : هوای سلامت چگونه ابری می شود؟ ۱۸ دی ۱۳۹۴

رایانش ابری و پزشکی : هوای سلامت چگونه ابری می شود؟

رایانش ابری به عنوان یک فناوری جدید با زیرساخت اینترنتی و راه‌کارهای جدید می تواند مزایای قابل توجهی را در ارائه خدمات پزشکی به صورت الکترونیکی به همراه داشته باشد.