شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۷
پزشک تبریزی با مدارک جعلی طبابت می کرد ۱۳ آبان ۱۳۹۵

پزشک تبریزی با مدارک جعلی طبابت می کرد

فردی که در ظاهر دندانپزشک در تبریز با عناوین و مدارک جعلی بیماران را معاینه می کرد و مورد اخاذی قرار می داد به دام افتاد. عصر تبریز: فردی که در ظاهر دندانپزشک در تبریز با عناوین و مدارک جعلی بیماران را معاینه می کرد و مورد اخاذی قرار می داد به دام افتاد. سرهنگ […]