چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۹
انتقال ۱۰۵ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

انتقال ۱۰۵ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: ۱۰۵ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال داده می شود.