شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۳
روایتی تلخ از کوچه پس کوچه‌های تبریز / خودرو‌های گرانقیمت در غروب محله‌ای فقیرنشین ۲۰ مرداد ۱۳۹۴

روایتی تلخ از کوچه پس کوچه‌های تبریز / خودرو‌های گرانقیمت در غروب محله‌ای فقیرنشین

عصر تبریز: زیر پوست شهر تبریز در برخی محله‌های حاشیه‌ای که در آن افراد غریبه را از دور با نگاه‌های خود شکار می‌کنند و دوست دارند بدانند کیستی، واقعی تلخ در شرف جریان است، وقایعی هولناک…   امنیت‌های رقیق‌تر از لحاظ رؤیت و مشاهده امّا گاهی به مراتب خطرناک‌تر وجود دارد. فرض کنید ناامنی‌ای که […]