چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۹
۲۶ تیر ۱۳۹۵

هدفگیری ناشیانه پلیس فرانسه (عکس)

اکنون که تصاویر کامیون این تروریست منتشر شده، می توان فهمید که چرا راننده آن توانسته است این مسیر طولانی را بپیماید.