پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲:۵۲
دخترجوانی که خودش را از پل رسالت پرت کرد که بود؟ ۱۲ دی ۱۳۹۴

دخترجوانی که خودش را از پل رسالت پرت کرد که بود؟

وقتی کارآگاهان در صحنه خودکشی این دختر حضور یافتند دیدند که وی همان دختری است که به خاطر قتل مادرش تحت تعقیب بود.