پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۳:۴۸
فاسد شدن دهها تن پرتقال در مرند/ چه کسی پاسخگوست؟ ۲۵ تیر ۱۳۹۶

فاسد شدن دهها تن پرتقال در مرند/ چه کسی پاسخگوست؟

در روزهایی که بسیاری از مردم به دلیل شرایط اقتصادی توان خرید میوه برای خانواده های خود را ندارند، چرا باید چندین تن پرتقال به دلیل عدم نگهداری مناسب و مدیریت صحیح بازار از بین برود؟