چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۰
سهام منطقه اروپا در آغاز معاملات امروز جهش کرد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

سهام منطقه اروپا در آغاز معاملات امروز جهش کرد

سهام منطقه اروپا در حالی در همان ساعات اولیه معاملات جهش کرد که سرمایه‌گذاران منتظر اعلام داده‌های اقتصادی این قاره هستند.