شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۲
فرشی که بسیاری از پیامبران و رسولان روی آن نشستند ۱ بهمن ۱۳۹۴

فرشی که بسیاری از پیامبران و رسولان روی آن نشستند

علی بن عاصم کوفی می‌گوید: بر مولای خود امام حسن عسکری(ع) وارد شدم و سلام کردم وآن حضرت مرا برروی فرشی نشاند که بسیاری از پیامبران و رسولان روی آن نشسته‌‌ بودند.