پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰:۰۴
کاری که حضرت موسی(ع) را از پیامبری خلع می‌کرد! ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

کاری که حضرت موسی(ع) را از پیامبری خلع می‌کرد!

خداوند به حضرت موسی(ع) وحی کرد: این مرتبه که برای مناجات آمدی، کسی را همراه خود بیاور که تو از او بهتر باشی