شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۹
سلمان خدادادی، با ارسال پیام تسلیتی بر آمادگی خود برای انجام کلیه امور مردم مراغه و عجب شیر در خلاء نماینده دوره دهم تاکید کردند ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

سلمان خدادادی، با ارسال پیام تسلیتی بر آمادگی خود برای انجام کلیه امور مردم مراغه و عجب شیر در خلاء نماینده دوره دهم تاکید کردند

سلمان خدادادی، نماینده منتخب مردم ملکان و لیلان در مجلس دهم به دنبال سانحه درگذشت محمدعلی حسین زاده، نماینده منتخب مردم شریف مراغه، عجب شیر و خداجو ضمن ارسال پیام تسلیتی بر آمادگی خود برای انجام کلیه امور مردم مراغه و عجب شیر در خلاء نماینده دوره دهم تاکید کردند.