شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۴
پیام تشکر منتخب دهم ملکانی ها از مردم ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

پیام تشکر منتخب دهم ملکانی ها از مردم

حماسه شما مردم در هفتم اسفندماه در تاریخ پر فراز و نشیب و تقویم سیاسی شهرستان ملکان جاوید و ماندگار خواهد بود.